Forfaiting – co to jest i czym różni się od faktoringu?

Wielu przedsiębiorców wie, na czym polega faktoring, ale nigdy nie spotkało się z terminem forfaiting. Tymczasem te dwie usługi mają ten sam cel – finansowanie bieżącej działalności firmy poprzez sprzedaż wierzytelności wyspecjalizowanemu podmiotowi. Czy forfaiting może być rozwiązaniem dla Twojego biznesu?

Forfaiting – co to jest i czym różni się od faktoringu?

Czym jest forfaiting? Definicja

Jak należy rozumieć pojęcie forfaitingu – co to jest forfaiting? Definicja tego rozwiązania może brzmieć następująco: forfaiting to usługa, w ramach której ma miejsce zbycie wierzytelności zabezpieczonych np. awalizowanym wekslem z jednoczesnym wyłączeniem regresu w stosunku do sprzedającego – nabywca weksla przejmuje całe ryzyko gospodarcze. Forfaiting ma zastosowanie w przypadku handlu międzynarodowego i poważnych, bo opiewających na duże kwoty transakcji długoterminowych.

Chociaż umowę forfaitingu zawierają dwie strony (forfetysta i forfaiter), to w proces zaangażowane są cztery podmioty – są to:

 • forfetysta – podmiot posiadający wierzytelność, który dokonuje jej zbycia (eksporter towarów lub usług);
 • forfaiter – bank lub firma nabywająca wierzytelność;
 • dłużnik – importer;
 • bank dłużnika, a zatem importera.

Jak działa forfaiting? Proces krok po kroku

Importer zamawiający towary lub usługi może zapłacić swojemu kontrahentowi (eksporterowi) gotówką, ale jest też inne rozwiązanie – może wystąpić do banku, aby ten poręczył mu weksel (weksel awalizowany). Wówczas to właśnie weksel jest formą zapłaty – importer przekazuje go eksporterowi. Jeżeli eksporter nie chce czekać na środki, może sprzedać wierzytelność instytucji finansowej oferującej usługę forfaitingu. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnego kosztu – mowa tu o prowizji pobieranej przez instytucję finansową.

Z perspektywy eksportera umowa forfaitingu oznacza pewne korzyści. Po pierwsze, nie musi on czekać na środki za dostarczone towary lub usługi – nie ma zatem obawy, że nie otrzyma płatności i będzie musiał wdrożyć kosztowne działania windykacyjne. Po drugie, unika on ryzyka kursowego. Jest też trzeci plus – mowa o utrzymaniu pozytywnych relacji z kontrahentem.

Forfaiting a faktoring – czym się różnią?

Aby lepiej zrozumieć, co to jest forfaiting, warto porównać tę usługę z faktoringiem. Umowa faktoringowa i umowa forfaitingowa mają wspólny cel – mowa o zapewnieniu firmie płynności finansowej z wykorzystaniem posiadanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności. Różnic między forfaitingiem a faktoringiem jest znacznie więcej – przede wszystkim forfaiting opiera się na instrumentach zbywalnych (choćby wekslach), podczas gdy faktoring bazuje na fakturach.

Faktoring a forfaiting – kluczowe różnice między tymi usługami:

 • rodzaj transakcji – faktoring ma zastosowanie w przypadku transakcji krajowych (rzadziej międzynarodowych), podczas gdy forfaiting jest ściśle związany z handlem międzynarodowym;
 • wielkość podmiotu korzystającego z usługi – faktoring jest dedykowany każdej firmie (bez względu na jej rozmiar), a forfaiting to rozwiązanie skierowane do dużych spółek funkcjonujących na rynku międzynarodowym;
 • liczba wierzytelności, których dotyczy umowa – umowa faktoringu może dotyczyć więcej niż jednej wierzytelności, podczas gdy umowa forfaitingu jest zawierana wyłącznie dla jednej wierzytelności;
 • koszty – faktoring jest dużo tańszy niż forfaiting, co ma związek z ryzykiem ponoszonym przez instytucję finansową;
 • liczba zaangażowanych podmiotów – w proces forfaitingu zaangażowany jest dodatkowy podmiot, czyli instytucja poręczająca weksel;
 • ryzyko – umowa faktoringu może przewidywać regres lub go wyłączyć, podczas gdy istota forfaitingu zakłada, że instytucja finansowa przejmuje na siebie ryzyko gospodarcze;
 • usługi dodatkowe – w przypadku faktoringu dostępny jest szereg usług dodatkowych, które nie są oferowane wraz z forfaitingiem.

Kiedy wybrać forfaiting, a kiedy faktoring?

Mimo że faktoring i forfaiting to usługi o podobnie brzmiących nazwach, to występują między nimi istotne różnice – to dwa różne rozwiązania, które są dedykowane różnym podmiotom. Kiedy wybrać forfaiting, a kiedy faktoring? Kluczowy jest zakres działalności firmy i jej wielkość. Jeżeli spółka jest aktywna na rynku międzynarodowym i sprzedaje zagranicznym kontrahentom towary lub usługi (głównie maszyny, zboże czy ropę naftową), forfaiting może być sposobem na uwolnienie się od kredytów bankowych i ograniczenie ryzyka – nie tylko gospodarczego, ale również politycznego.

Faktoring – w odróżnieniu od forfaitingu – to usługa oferowana zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i większym firmom współpracującym na stałe z kilkoma czy dziesiątkami kontrahentów. Wystawiane faktury najczęściej nie opiewają na wysokie kwoty, a po podpisaniu umowy z instytucją finansową przedsiębiorca może otrzymać środki niemal natychmiast po przesłaniu dokumentu drogą elektroniczną. Uważasz, że faktoring to rozwiązanie dla Twojej firmy? Poznaj najważniejsze zalety i wady faktoringu – dowiedz się, jak działa faktoring i co możesz zyskać, korzystając z tej usługi.