Władze Spółki

Krzysztof Florczak – Prezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej

Piotr Miałkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Leszek Czarnecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Wojtacha – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Pruski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Szwejda – Członek Rady Nadzorczej