Faktoring pełny (bez regresu) - czym jest?

Zastanawiasz się nad rwyborem faktoringu pełnego? Zobacz, czym charakteryzuje się ta usługa? Dlaczego jest taka wygodna? Do kogo jest skierowana i jak ją księgować? Tu znajdziesz wszystko, co chciałbyś wiedzieć.

Faktoring pełny (bez regresu) - czym jest?

Faktoring wierzytelnościowy a faktoring dłużny

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, tak działa klasyczny model faktoringu wierzytelnościowego. Przedsiębiorcy mogą jednak także korzystać z faktoringu dłużnego, zwanego także faktoringiem odwróconym, kupieckim lub dłużnym, by finansować nie swoją sprzedaż, a zakupy. W tym celu, przekazują faktorowi fakturę od swego dostawcy, by ten opłacił należność. Dzięki temu firma może dokonać zakupu towarów nawet w momencie chwilowego braku środków, a należność zwrócić w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie (na przykład już po sprzedaży zakupionych wcześniej produktów).

Faktoring wierzytelnościowy – pełny i niepełny

Faktoring wierzytelnościowy - najbardziej popularna forma usługi, nazywana po prostu faktoringiem, również występuje pod różnymi postaciami wśród których wyróżnić możemy przede wszystkim faktoring pełny i niepełny.

Czym różnią się one od siebie? W faktoringu niepełnym (z regresem), to faktorant – czyli przedsiębiorca i klient firmy faktoringowej, bierze na siebie konieczność zwrotu wypłaconych mu wcześniej pieniędzy, w przypadku gdy jego klient nie ureguluje należności z faktury. Po upłynięciu dodatkowego okresu finansowania przyznanego mu przez faktora, wchodzi on w regres i musi zwrócić zaliczkę.

W faktoringu pełnym (bez regresu), to faktor bierze na siebie w 100% ryzyko niewypłacalności kontrahentów i to właśnie tej formie usługi chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej w poniższym artykule.

Co to jest faktoring pełny (bez regresu)?

Tak jak już wspomnieliśmy, zasadniczym elementem odróżniającym faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem) jest przejęcie ryzyka niewypłacalności i windykacja należności przez faktora.

Odbywa się to najczęściej ze wsparciem ubezpieczyciela (faktoring z polisą), z którym faktor zawiera umowę ubezpieczenia należności. W tej formie faktoringu, w przeciwieństwie do faktoringu niepełnego, faktorant zwolniony jest z konieczności zwrócenia należności faktorowi, gdy jego klient nie ureguluje należności w terminie.  Co to oznacza w praktyce? Jeżeli Twój kontrahent nie zapłacił za fakturę w terminie płatności, faktor nie zażąda od Twojej firmy zwrotu wypłaconej kwoty zaliczki, ale we własnym zakresie odzyskuje dług we współpracy z ubezpieczycielem należności. Dzięki temu już w momencie wypłacenia Ci pieniędzy przez firmę faktoringową, możesz zapomnieć o należnościach wynikających z faktury. Ty masz pieniądze na koncie, a Twój faktor zajmuje się ich odzyskiwaniem od dłużnika.

Czym charakteryzuje się faktoring pełny (bez regresu) i do kogo jest skierowany?

  • faktor w 100% bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klientów
  • faktoring w tej formie wymaga cesji jawnej
  • produkt jest droższy niż faktoring niepełny
  • korzystają z niego najczęściej średnie i duże firmy korporacyjne

Jak księgować faktoring pełny, czyli bez regresu?

W przypadku faktoringu bez regresu dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora, który przejmuje w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jak ująć to w księgach rachunkowych?

Przede wszystkim w dacie przejęcia wierzytelności wierzytelność taką należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych faktoranta. Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób, jak sprzedaż wierzytelności. W związku z tym kwotę należną od faktora zalicza się do przychodów finansowych. Za świadczone usługi faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Faktor przekazuje na rachunek bankowy faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi.

Więcej informacji o księgowaniu faktoringu pełnego oraz przykłady znajdziesz w naszym artykule Jak księgować faktoring pełny TU.

Wybierz faktoring pełny (bez regresu), jeśli:

  • Twoja firma dynamicznie się rozwija, masz dużo nowych kontrahentów, podpisujesz kontrakt o dużej wartości i potrzebujesz gwarancji płynności finansowej bez podejmowania ryzyka
  • chcesz zapewnić swojej firmie pełne bezpieczeństwo, a ryzyko windykacji ewentualnych wierzytelności wolisz przerzucić na inny podmiot
  • 30, 60 lub 120 dniowy termin płatności za Twoją fakturę to dla Ciebie za długo, a jednocześnie kontrahent wymaga takiego rodzaju rozliczenia
  • nie znasz sytuacji finansowej swoich odbiorców (faktor pomoże Ci ją zweryfikować), nie masz wiedzy na temat dyscypliny płatniczej swoich partnerów i ich kontrahentów, rozpoczynasz nową współpracę
  • sytuacja gospodarcza lub prawna podmiotów, z którymi współpracujesz ulega zmianie, zmienia się otoczenie gospodarcze w Twojej branży, a Ty potrzebujesz zabezpieczenia i silnego partnera w biznesie
  • chcesz poprawić strukturę bilansu firmy – wyczyścić bilans z należności i poprawić wskaźniki finansowe firmy.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.