Faktoring niepełny z regresem - numer 1 w sektorze JDG i MŚP

Myślisz nad skorzystaniem z faktoringu, ale nie wiesz, którą formę usługi – pełną czy niepełną wybrać? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj cechy charakterystyczne i korzyści wynikające z faktoringu niepełnego – rozwiązania najczęściej wybieranego przez mikroprzedsiębiorców.

Faktoring niepełny z regresem - numer 1 w sektorze JDG i MŚP

Faktoring niepełny i faktoring pełny - definicje

Zanim opowiemy o zaletach faktoringu niepełnego, ustalmy czym jest faktoring w wersji pełnej (bez regresu) i niepełnej (z regresem).

Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorca (Faktorant), po wystawieniu swojemu Klientowi faktury z odroczonym terminem płatności, przekazuje ją do sfinansowania firmie faktoringowej (Faktorowi - FaktorOne)

FAKTORING PEŁNY (BEZ REGRESU) – w tej formie faktoringu przedsiębiorca nie musi zwracać́ Faktorowi wypłaconej należności, w sytuacji gdy jego klient nie zapłaci za fakturę w terminie. Innymi słowy, jeżeli klient nie uregulował należności, Faktor nie zażąda od swojego klienta zwrotu wypłaconej kwoty, ale we własnym zakresie odzyska dług we współpracy z ubezpieczycielem należności, przejmując tym samym ryzyko niewypłacalności i windykację należności.

FAKTORING NIEPEŁNY (Z REGRESEM) – w tej formie faktoringu, Faktor wypłaca pieniądze z wystawionych faktur, ale w sytuacji, gdy wierzyciel nie zapłaci w określonym terminie, Faktorant musi sam uregulować należność.

Dlaczego przedsiębiorcy częściej wybierają faktoring niepełny, czyli z regresem?

Choć usługa faktoringu pełnego jest z założenia bezpieczniejsza, a przedsiębiorca w momencie sfinansowania swojej faktury już nie musi martwić się o to, czy jego partner ureguluje należność, mikroprzedsiębiorcy w Polsce dużo częściej decydują się na wybór faktoringu niepełnego. Dlaczego tak się dzieje?

Po pierwsze koszty takiego rozwiązania są niższe. Przejęcie ryzyka przez faktora oraz ubezpieczenie należności kosztuje, a nie każdy przedsiębiorca jest gotowy ponieść zwiększone koszty usługi finansowania swoich faktur.

Po drugie, w sytuacji gdy klient firmy faktoringowej zna swoich kontrahentów, współpracuje z nimi od dłuższego czasu, zna ich zachowania płatnicze, ufa im i nie obawia się ich niewypłacalności, nie potrzebuje korzystać z pełnej formy usługi.

Dodatkowo, faktor sprawdza kontrahentów z którymi współpracuje przedsiębiorca, ocenia ich kondycję finansową i na podstawie tej weryfikacji wypłaca Klientowi zaliczkę. Tym samym ryzyko współpracy z niewypłacalnym partnerem maleje i przedsiębiorcy nie czują potrzeby ubezpieczania swoich transakcji.

Faktoring niepełny (z regresem) - dla kogo?

Kto może skorzystać z faktoringu niepełnego?

  • wszystkie firmy (w tym JDG, startup’y i przedsiębiorstwa z sektora MŚP), które rozliczają się bezgotówkowo na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, już od pierwszego dnia działalności
  • w szczególności firmy z sektora JDG i MŚP, które wolą skorzystać z tańszej formy usługi faktoringowej
  • przedsiębiorcy, którzy znają swoich kontrahentów, cieszą się długotrwałą współpracą bez epizodów ich niewypłacalności lub znacznych opóźnień w płatnościach, znają branżę i jej zwyczaje płatnicze
  • przedsiębiorcy, którzy szukają alternatywnych metod finansowania bieżącej działalności swojej firmy i którzy nie mają wystarczającego własnego kapitału obrotowego by taką działalność sfinansować,
  • przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć swoją atrakcyjność względem potencjalnych odbiorców, oferując im wydłużone terminy płatności, przy zachowaniu płynności finansowej własnego przedsiębiorstwa,
  • firmy, które na co dzień borykają się z problemem braku płynności finansowej, spowodowanym zamrożeniem pieniędzy w wystawionych fakturach,
  • firmy z branży transportowej, HoReCa, budowlanej, handlowej i usługowej czy produkcyjnej, w których trend na „długie terminy płatności” i „niepłacenie na czas” jest szczególnie widoczny.

Jak księgować faktoring niepełny (z regresem)?

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu niepełnego często zastanawiają się, jak ująć go w księgach rachunkowych. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż aby odpowiednio zaksięgować ten rodzaj faktoringu, trzeba jednoznacznie określić rodzaj usługi, a dodatkowo, nie bez znaczenia jest fakt, czy należność została zwrócona w terminie.

Faktoring pełny i większość transakcji faktoringu wierzytelnościowego niepełnego znajdują swoje odzwierciedlenie tylko po aktywnej stronie bilansu Faktoranta, gdzie należności w stosunku do nabywców towarów i usług znikają , a w zamian pojawia się gotówka od Faktora.

W przypadku faktoringu niepełnego wierzytelności istniejących, o pozostawieniu bądź nie wierzytelności w księgach faktoranta decyduje zachowanie kontroli nad wierzytelnością. Jeśli Faktor nie będzie miał kontroli nad wierzytelnością, to wierzytelność mimo przelewu pozostaje w księgach rachunkowych faktoranta. Więcej o księgowaniu faktoringu niepełnego, znajdziesz w naszym artykule – Jak księgować faktoring niepełny tutaj.

Podsumowując, faktoring niepełny (z regresem) wcale nie jest ryzykowną usługą. Wręcz przeciwnie, to właśnie po ten rodzaj faktoringu polscy przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Najważniejsi są bowiem klienci, z którymi współpracujesz i ich dyscyplina płatnicza. Jeśli są sprawdzeni, jeśli im ufasz, faktoring niepełny zdecydowanie jest usługa dla Twojej firmy.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.