Jak księgować faktoring pełny? Sprawdź opinię eksperta FaktorOne

W przypadku faktoringu właściwego - zwanego faktoringiem pełnym, dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. W jaki sposób należy ująć tę transakcję w księgach rachunkowych i jakimi zapisami przebiega ewidencja księgowa?

Jak księgować faktoring pełny? Sprawdź opinię eksperta FaktorOne

Faktoring pełny

Faktoring pełny zwany również faktoringiem bez regresu, wiąże się z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W tej formie faktoringu faktorant nie musi zwracać wypłaconej zaliczki faktorowi, gdy dłużnik nie zapłaci za fakturę w terminie. Faktor we własnym zakresie odzyska dług we współpracy z ubezpieczycielem należności.

Jak księgować faktoring pełny?

W przypadku faktoringu pełnego (właściwego) dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wówczas w dacie przejęcia wierzytelności należy ją wyksięgować z ksiąg rachunkowych faktoranta (przykład 1). Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób jak sprzedaż wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności

W związku z tym kwotę należną od faktora zalicza się do przychodów finansowych. W księgach rachunkowych można ująć to zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Równolegle wyksięgowuje się wierzytelność z konta rozrachunkowego odbiorcy zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

Opłaty pobrane przez faktora

Za świadczone usługi faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Ewidencja księgowa takiej faktury w księgach faktoranta może przebiegać zapisem:

a)       wartość brutto

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Kwota wierzytelności pomniejszona o należności faktora

Faktor przekazuje na rachunek bankowy faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi. Ewidencja księgowa wpływu tych środków na rachunek bieżący przebiega zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący"

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor).

źródło: GOFIN

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.