Faktoring a kredyt obrotowy – poznaj różnice i zobacz, czego potrzebuje Twoja firma

Twoja firma potrzebuje wsparcia? Szukasz źródła finansowania bieżącej działalności Twojej firmy i zastanawiasz się, co wybrać? Podsumowaliśmy różnice między faktoringiem a kredytem obrotowym. Przeczytaj i zobacz, co wybrać i co Ci się bardziej opłaca.

Faktoring a kredyt obrotowy – poznaj różnice i zobacz, czego potrzebuje Twoja firma

Faktoring a kredyt – definicje

Zarówno kredyt, jak i faktoring to alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa, które pozwalają poradzić sobie z problemem długich terminów zapłaty na fakturach i opóźnieniami w płatnościach, tym samym  znacznie poprawiając płynność finansową firm i zapobiegając powstawaniu zatorów płatniczych.

Z czym wiążą się obie usługi, do kogo są skierowane i co wybrać – faktoring czy kredyt – by usprawnić przepływ środków w ramach swojego przedsiębiorstwa?

Kredyt obrotowy – to produkt bankowy przyznawany przedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ich działalności. Taki kredyt bankowy w postaci określonego limitu zadłużenia może być udostępniony zarówno w rachunku bieżącym, jak i kredytowym.

Faktoring – to produkt finansowy polegający na cesji wierzytelności wynikających z faktury z długim terminem płatności, na firmę faktoringową (faktora). Przedsiębiorca, który udziela swoim klientom kredytu kupieckiego w postaci odroczonych terminów płatności (30, 60, 90 czy nawet 120 dni) nie musi już zamrażać swoich pieniędzy w fakturach i czekać miesiącami, aż kontrahenci zapłacą mu za wykonaną pracę. Taką fakturę może przekazać do firmy faktoringowej, która bez zbędnej zwłoki i za określoną prowizję wypłaca mu należność „od ręki”. Kontrahent regulując należność wynikającą z FV, wpłaca następnie pieniądze na konto faktora.

Oba te produkty mogą być dla przedsiębiorcy źródłem pieniędzy na bieżącą działalność jego firmy. Który z nich wybrać prowadząc własny biznes? Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem obrotowym i co bardziej się opłaca?

Zanim weźmiesz faktoring, zanim otrzymasz kredyt

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca żeby otrzymać kredyt obrotowy, a jakie żeby dostać faktoring? Pod tym względem oba produkty znacznie się od siebie różnią, a różnica ta definiuje w pewnym zakresie grupę odbiorców obu produktów.

O ile przed przyznaniem kredytu obrotowego, bank sprawdza historię danej firmy, jej obroty, staż i posiadane twarde zabezpieczenia (nieruchomości i inne), o tyle faktoring opiera się na rzetelności marki i jej kontrahentów. Co z tego wynika?

Kredyt obrotowy to rozwiązanie dla firm doświadczonych, biznesów z długoletnim stażem (zazwyczaj dostępny dopiero po 2-3 latach działalności), zapleczem finansowym w postaci twardych zabezpieczeń, udokumentowanymi obrotami, a przede wszystkim zdolnością kredytową i udokumentowaną historią kredytową. W przypadku faktoringu, takie ograniczenia praktycznie nie istnieją.

Nowopowstałe firmy, właściciele JDG, freelancerzy pracujący na zasadach B2B i inni przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów – na przykład zbyt krótkiego stażu lub braku twardych zabezpieczeń – nie mogą liczyć na kredyt obrotowy, nadal mogą zdecydować się  na faktoring.

Dostępna już od 1 dnia działalności usługa faktoringowa, z założenia oferuje przedsiębiorcy już zarobione przez niego pieniądze. W momencie podpisywania umowy faktoringowej, faktor sprawdza swojego klienta (głównie to, czy nie zalega on w urzędach, ZUSie), a następnie weryfikuje w ten sam sposób dodawanych przez niego do systemu kontrahentów. Dzięki temu, zarówno klient, jak i firma faktoringowa, mają pewność, że współpracują z rzetelnymi partnerami, a transakcja jest na swój sposób zabezpieczona. To sprawia, że wszystkie firmy – zarówno te młode, jak i doświadczone mogą czerpać korzyści ze stosowania produktów faktoringowych. A jest ich niemało...

Faktoring a kredyt bankowy – co jest szybszym rozwiązaniem?

Możemy wymienić liczne zalety faktoringu, ale jedną z ważniejszych jest bez wątpienia szybkość procesowania i podpisania umowy – szczególnie w porównaniu z kredytem obrotowym w rachunku kredytowym. Kredyt jest dużo bardziej sformalizowany – wymaga podpisania umowy z bankiem, a proces ten jest nie tylko długotrwały, ale i czasochłonny oraz stresujący. Liczba wizyt w banku oraz czas spędzony przy okienku potrafią zniechęcić niejednego przedsiębiorcę. Dodatkowo udostępnienie określonego limitu zadłużenia może wiązać się z koniecznością zdecydowania się na szereg produktów okołokredytowych.

Jak pod tym względem różni się faktoring od kredytu? W przypadku faktoringu, proces podpisania umowy przebiega znacznie szybciej (a dla faktoringu online nie wymaga nawet wychodzenia z domu), a samo finansowanie odbywa się błyskawicznie. Pieniądze z faktur trafiają na konto firmowe nawet tego samego dnia, w którym przedsiębiorca przekazał fakturę firmie faktoringowej, a więc nawet już w tym samym dniu, w którym wystawił fakturę.
W ramach umowy faktoringu, firmy faktoringowe oferują swoim klientom dodatkowe, nieodpłatne usługi, takie jak monitoring spłat czy windykację należności. FaktorOne gwarantuje także bezpłatne sprawdzanie kontrahenta, narzędzie do wystawiania faktur i aplikację mobilną pozwalająca dodawać faktury do finansowania z dowolnego miejsca na świecie.

Kto da więcej – faktor czy bank?

W obu przypadkach, wysokość otrzymanego kredytu czy limitu faktoringowego (maksymalnej kwoty, do której przedsiębiorca może finansować swoje faktury) uzależniona jest od indywidualnych ustaleń z bankiem czy faktorem, który analizuje każdego wnioskodawcę. Nie bez znaczenia jest oczywiście wielkość firmy, jej staż i historia. W obu przypadkach możliwe jest także zwiększenie udostępnionego zadłużenia / limitu.

FaktorOne, jako jeden z nielicznych faktorów, oferuje właścicielom MŚP limit faktoringowy w wysokości do 300 000 zł (dopasowywany do potrzeb firmy), przy możliwości otrzymania faktoringu już od pierwszego dnia działalności dla limitu 100 000 zł. Duże spółki korporacyjne mogą liczyć na znacznie większe limity (nawet do równowartości 1 000 000 euro), ustalane indywidualnie.

Faktoring a kredyt – jakie waluty są dostępne?

Jeśli chodzi o waluty, banki umożliwiają przedsiębiorcom zaciągnięcie kredytu obrotowego nie tylko w złotówkach, ale również w innych walutach – euro, dolarach i frankach szwajcarskich.

W przypadku faktoringu przedsiębiorca również może liczyć na obsługę faktur w tych walutach, co może okazać się szczególnie korzystne dla firm z branży produkcyjnej czy transportowej, które często wystawiają faktury swoim zagranicznym odbiorcom.

Pieniądze na dowolny cel – na co pozwala faktoring, a na co kredyt?

Pieniądze z faktur uzyskane w ramach usługi faktoringu, przedsiębiorca przeznaczyć może na dowolny cel – uregulowanie stałych opłat, podatek VAT, realizacje przyszłych zleceń lub nowe inwestycje. Faktor nie narzuca mu żadnych ograniczeń w tym względzie i nie interesuje się tym, na co przeznaczy on pieniądze z faktur.

Podobnie ma się sprawa z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, kiedy to bank nie kontroluje sposobów wykorzystania środków udostępnionych w ramach limitu zadłużenia.

Jednak w przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, przedsiębiorca z góry zmuszony jest szczegółowo określić cel na jaki przeznaczy udostępnione mu środki. Jeśli z jakiegoś powodu nie dotrzyma ustaleń umownych, bank nie tylko zażąda natychmiastowej spłaty zadłużenia, ale także nałoży na niego karę. To istotna różnica między faktoringiem a kredytem, która może wpłynąć na podjętą przez przedsiębiorcę decyzję.

Wypłata i spłata środków w faktoringu i kredycie bankowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym wypłacany jest jednorazowo lub w transzach, podczas gdy w przypadku faktoringu, przedsiębiorca otrzymuje od razu do 100% wartości faktury. W przypadku kredytu, za spłatę odpowiada kredytobiorca, a przy faktoringu – kontrahent faktoranta.

Kredyt obrotowy ma także zazwyczaj sztywno określony termin spłaty. Faktoring zapewnia większą elastyczność. W przypadku faktoringu niepełnego, firma faktoringowa czeka na spłatę należności 30 lub 60 dni dłużej niż wskazuje na to termin na fakturze. Dopiero wtedy, jeśli kontrahent nie ureguluje należności, prosi faktoranta o zwrot wypłaconej zaliczki.

Przeczytaj też: Faktor i faktorant – kim są i jaką rolę odgrywają w faktoringu?

Kredyt obrotowy zazwyczaj zawierany jest na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia), podczas gdy faktoring poza standardowymi produktami z umową długoterminową, dostępny jest również doraźnie z możliwością sfinansowania pojedynczej faktury.

Księgowanie i bilans firmy w przypadku faktoringu i kredytu

Kredyt obrotowy, jako kolejne zobowiązanie, w oczywisty sposób obniża zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Faktoring nie powoduje niekorzystnych zmian w strukturze kapitałów, a wręcz może wpłynąć na zmniejszenie udziału dłużnych źródeł finansowania w strukturze kapitału firmy. Co więcej, jego koszty księgowane są po stronie kosztów prowadzenia działalności.

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij formularz. Nasz Doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.