Faktor i faktorant – kim są i jaką rolę odgrywają w faktoringu?

Z powodu długich terminów płatności, jakich oczekują Twoi klienci, zastanawiasz się nad faktoringiem? Zagłębiając się w to zagadnienie i poszukując atrakcyjnej oferty, spotkasz się z różnymi terminami branżowymi – takimi jak „faktor” i „faktorant”. Kto to jest faktor, a kim jest faktorant w umowie faktoringu?

Faktor i faktorant – kim są i jaką rolę odgrywają w faktoringu?

Kto to jest faktor i jaką funkcję pełni?

Odpowiadając na pytanie, kto to jest faktor, można powiedzieć, że tym pojęciem określa się każdą instytucję finansową, która oferuje faktoring. Faktorem jest profesjonalny podmiot (bank, instytucja finansowa) proponujący przedsiębiorcom finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Najprostsza definicja faktora jest następująca – faktor to strona umowy faktoringu, która zapewnia finansowanie swojemu klientowi.

Jaką funkcję pełni faktor w umowie faktoringu? Faktor, z którym podpiszesz umowę, będzie miał zarówno obowiązki, jak i prawa. Kilka najważniejszych to:

 • wypłata środków w określonym terminie drugiej stronie umowy (czyli Tobie, jako przedsiębiorcy wystawiającemu faktury z odroczonym terminem płatności);
 • pobranie za świadczone usługi ustalonej kwoty – może to być prowizja od każdej sfinansowanej faktury lub stała opłata abonamentowa;
 • przejęcie na siebie ryzyka niewypłacalności klienta i monitorowanie przeterminowanych faktur – w przypadku faktoringu pełnego.

W zależności od modelu działania, faktor może zaproponować przedsiębiorcy różne rodzaje faktoringu. Najpopularniejszy jest faktoring wierzytelnościowy, ale spotkać można się też z faktoringiem niepełnym (z regresem) czy faktoringiem pojedynczym. Poszczególne produkty są przeznaczone dla firm w różnej sytuacji i na różnych etapach rozwoju.

Faktorant – kto to jest i za co odpowiada?

Umowa faktoringu ma dwie strony – jedną jest wspomniany już faktor, a drugą faktorant. Kto to jest faktorant? Najprościej mówiąc, faktorant to przedsiębiorca wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności (na przykład 30- czy 90-dniowym). W rezultacie, mimo wykonania usługi czy dostarczenia towarów, nie ma on przez pewien czas dostępu do należnych mu środków. Faktoring zapewnia mu w takiej sytuacji niezbędne fundusze.

Rozważasz skorzystanie z faktoringu? W umowie faktoringu zostaniesz określony właśnie jako faktorant. Będziesz miał też określone obowiązki i prawa. Najistotniejsze z nich to:

 • dostarczenie faktur, które mają zostać sfinansowane przez faktora – w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, mogą to być wszystkie lub tylko wybrane faktury;
 • otrzymanie środków od faktora na uzgodnionych wcześniej warunkach, przy czym kwota zostanie pomniejszona o prowizję lub opłatę abonamentową;
 • solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie kontrahenta – gdy ten nie opłaci faktury, będziesz musiał zwrócić otrzymaną od faktora zaliczkę (przy wyborze faktoringu niepełnego).

Jeszcze do niedawna faktorantem mogły być jedynie duże firmy, co miało bezpośredni związek z konstrukcją umowy faktoringu. Jak jest dziś? Faktoring jest dostępny również dla mniejszych podmiotów działających na rynku. Obecnie z tej formy finansowania korzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, startupy czy freelancerzy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności

Jak wybrać dobrego faktora?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dostrzegającym potencjał faktoringu, możesz zastanawiać się, jaki faktoring wybrać i z którym faktorem nawiązać współpracę. Faktor może sfinansować nie tylko pojedyncze, ale też wszystkie faktury, które wystawiasz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponieważ współpraca z faktorem najczęściej jest długotrwała, warto zwrócić szczególną uwagę na proponowane przez niego warunki umowy. Przy wyborze faktora kluczowe są:

 • oferta – to od niej zależy, czy faktoring będzie dopasowany do Twoich potrzeb. W FaktorOne proponujemy przedsiębiorcom faktoring w różnych modelach rozliczeniowych;
 • koszty – w dużej mierze to właśnie od nich zależy atrakcyjność oferty. Im niższe będą opłaty, tym więcej środków pozostanie Ci na rozwój firmy. Posiadamy jedną z najkorzystniejszych kosztowo ofert faktoringu na rynku;
 • termin, w jakim środki będą do Twojej dyspozycji – współpracując z FaktorOne, pieniądze możesz otrzymać na firmowy rachunek bankowy niezwłocznie po przekazaniu faktury do sfinansowania.;
 • branże, jakie obsługuje dany faktorant – w FaktorOne finansujemy praktycznie każdą branżę.
 • historia firmy – nie każdy faktorant jest zainteresowany współpracą z nowo powstałymi firmami. W FaktorOne możesz korzystać z finansowania już od pierwszego dnia działalności.

Nie wiesz, na jaki faktoring się zdecydować? W FaktorOne stawiamy na transparentne warunki współpracy. W każdym momencie możesz porozmawiać z naszym specjalistą, który po zapoznaniu się ze specyfiką Twojego biznesu pomoże Ci dobrać faktoring w optymalnym modelu rozliczeń.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!