Kredyt kupiecki – co to jest i na czym polega?

Przedsiębiorcy nie zawsze dysponują środkami pozwalającymi zapłacić za towar przy jego odbiorze. Gdy relacje między współpracującymi firmami układają się pomyślnie, rozwiązaniem może być kredyt kupiecki. Niestety, nie jest to rozwiązanie idealne – wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Czym jest i na czym polega kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki – co to jest i na czym polega?

Co to jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki to jedna z wykorzystywanych w sektorze B2B form finansowania działalności gospodarczej. Dla kredytu kupieckiego charakterystyczny jest brak występowania podmiotu specjalizującego się w udzielaniu finansowania (np. banku) jako strony umowy. Oznacza to, że kredyt kupiecki ma miejsce między współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami. Z uwagi na atrakcyjne warunki, na jakich jest udzielany, często jest on uznawany za alternatywę dla kredytu czy linii kredytowej z banku.
Kredyt kupiecki – definicja może brzmieć następująco: kredyt kupiecki to rodzaj kredytu udzielanego przez przedsiębiorcę partnerowi biznesowemu (również przedsiębiorcy) na wcześniej ustalonych warunkach. Kredyt kupiecki jest kredytem krótkoterminowym (najczęściej do 30 dni), a dla skuteczności zawarcia umowy nie jest wymagana szczególna forma.

Inne nazwy kredytu kupieckiego to kredyt towarowy i kredyt handlowy.

Na czym polega kredyt kupiecki?

Jeżeli spotykasz się z pojęciem kredytu kupieckiego po raz pierwszy, możesz zastanawiać się, na czym on polega. Jak działa kredyt kupiecki? W klasycznej wersji dostawca towarów umożliwia odbiorcy zapłatę po ich dostarczeniu, czyli wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. To tzw. kredyt kupiecki dostawcy.

Odroczenie terminu płatności to jeden z wyróżników kredytu kupieckiego. Inne cechy tej formy finansowania to:

  • brak kosztów – kredyt kupiecki jest całkowicie darmowy (dostawca nie nalicza odsetek), w rezultacie czego jest on atrakcyjniejszy, niż kredyt z banku;
  • niewiele formalności – zwłaszcza w sytuacji długiej i dobrze układającej się współpracy między przedsiębiorcami;
  • skonto – gdy przedsiębiorca szybko ureguluje zobowiązanie, może otrzymać dodatkowy rabat w ustalonej wysokości.

Mimo że kredyty kupieckie mają sporo zalet, to nie są pozbawione wad. Głównym minusem jest ryzyko ponoszone przez dostawcę (w przypadku kredytu dostawcy). Nie można wykluczyć, że nabywca towaru po prostu za niego nie zapłaci. Formą zabezpieczenia przed takim scenariuszem jest faktoring. Jest to usługa pozwalająca uzyskać pieniądze niemal natychmiast po wystawieniu faktury.

Czym jest odwrócony kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki dostawcy jest jednym z dwóch funkcjonujących na rynku typów kredytu kupieckiego – drugim jest odwrócony kredyt kupiecki, czyli kredyt odbiorcy. Na czym polega kredyt kupiecki odwrócony?

Do zrealizowania wielu zamówień potrzebne są surowce. Jeżeli przedsiębiorca nie chce wykładać środków na ich zakup, może przyjąć od zamawiającego zaliczkę lub płatność z góry. Na tym właśnie polega odwrócony kredyt kupiecki – odbiorca wpłaca zaliczkę lub płaci za towar przed jego otrzymaniem. Dla dostawcy odwrócony kredyt kupiecki może być też zabezpieczeniem, np. wówczas, gdy rezultatem jego pracy będzie nietypowy produkt – taki, z którego sprzedażą miałby on problem, gdyby odbiorca się rozmyślił.

Jeżeli przedsiębiorca realizujący zamówienie nie chce pobierać zaliczki, to nie jest zmuszony korzystać z kredytu – może wybrać faktoring odwrotny. Wówczas to faktor (FaktorOne) opłaca fakturę i następnie czeka na wpłatę ze strony swojego klienta.

Podsumowując, różnica między zwykłym a odwróconym kredytem kupieckim polega na tym, kto udziela kredytu:

  • kredyt kupiecki (kredyt kupiecki dostawcy) – dostawca towaru lub usługi,
  • odwrócony kredyt kupiecki (kredyt kupiecki odbiorcy) – odbiorca towaru lub usługi.

Szukasz alternatywy dla kredytu kupieckiego? Może być nią wspomniany już faktoring – sprawdź, jakie korzyści może przynieść faktoring kupiecki.

Kredyt kupiecki – kto może skorzystać?

To, jakie podmioty mogą posługiwać się kredytem kupieckim, wynika z odpowiedzi na pytanie, czym jest kredyt kupiecki – są to przedsiębiorcy, bez względu na skalę prowadzonej działalności. Mimo że z kredytu kupieckiego może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, to w niektórych branżach to rozwiązanie jest spotykane częściej niż w innych. Przykładami mogą być branże handlowa czy budowlana.

Wykorzystanie kredytu kupieckiego dostawcy czy odbiorcy nie jest uzależnione wyłącznie od potrzeb przedsiębiorcy, ale również jego relacji z drugą stroną umowy. Kredyt kupiecki najczęściej jest oferowany sprawdzonym kontrahentom – nowi klienci nie mają do niego dostępu lub muszą spełnić dodatkowe warunki.