Faktoring, a mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności to niezwykle ważna zmiana dla przedsiębiorców. Już od 1 lipca zmianie ulegną zasady rozliczeń pomiędzy firmami. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności? Czy zmiana w zakresie płatności za fakturę pomiędzy przedsiębiorcami dotyczy bezpośrednio rynku związanego z usługami faktoringowymi i w jaki sposób oferta produktowa FaktorOne przygotowana jest na tę zmianę?

Faktoring, a mechanizm podzielonej płatności

Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności, jak wskazuje nazwa pozwala na wykonanie płatności za nabyty towar lub usługę, dzieląc kwotę netto i kwotę VAT wynikającą z faktury. Wówczas kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT na dedykowany rachunek bankowy VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym . Decydując się na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności nabywca wykonuje przelew na podstawie odpowiedniego polecenia przelewu.

Kto korzysta ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością posiadacza rachunku, zatem posiadacz rachunku może nimi dysponować. Ministerstwo Finansów wskazuje, że środki te będą mogły zostać wykorzystane na opłacenie zobowiązań podatkowych, zapłatę za towary i usługi na rachunek dostawcy w formule Split Payment, natomiast powstałą nadwyżkę będzie można uzyskać składając stosowny wniosek w Urzędzie Skarbowym o przeksięgowanie środków z konta VAT na rachunek rozliczeniowy. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności może okazać się również szansą na zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony VAT wynikający z transakcji zakupu/sprzedaży towarów lub usług.

Split Payment, a faktoring

Warto również wskazać na znaczącą rolę faktoringu w świetle nowych przepisów podatkowych. Zmiana w zakresie płatności za fakturę pomiędzy przedsiębiorcami dotyczy bezpośrednio rynku związanego z usługami faktoringowymi. 

Problem solidarnej odpowiedzialności

Ustawa nie wskazuje wprost na faktoring natomiast mówi o  solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony VAT wynikający z dostawy towarów lub usług. Faktor, jako nabywca wierzytelności będzie otrzymywał płatności z tytułu faktur, zarówno w formie tradycyjnych przelewów, jak i przelewów w formule Split Payment. Otrzymując przelew w mechanizmie podzielonej płatności staje się wówczas odpowiedzialny za nierozliczony VAT wynikający z dostawy towarów lub usług. Chyba, że faktor nabywając fakturę przekaże podatek VAT na konto dostawcy towarów lub usług w formie wypłaconej zaliczki na poczet nabywanej wierzytelności. Jako, że faktor dokonuje w pierwszej kolejności zapłaty za fakturę, nie wie jaką formę płatności wybierze dłużnik faktury.

Oferta FaktorOne a mechanizm podzielonej płatności

Elastyczna i dostosowana do potrzeb mechanizmu podzielonej płatności oferta produktowa w FaktorOne S.A. daje szansę na uzyskanie korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wszystkie produkty - zarówno wierzytelnościowe, jak i dłużne, zostały dostosowane do nowo obowiązujących przepisów. Wypłata środków przez faktora z tytułu nabytej faktury jako płatność w mechanizmie podzielonej płatności umożliwia zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności za VAT wynikające z transakcji zakupu/sprzedaży towarów/usług.

Split Payment, faktoring a obce waluty

Z racji tego, że mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko rozliczeń złotówkowych, oferta FaktorOne S.A. będzie łączyć w sobie zarówno produkty, gdzie zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, jak i te w obcych walutach, gdzie mechanizm nie będzie miał zastosowania.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni być zainteresowani mechanizmem płatności podzielonej?

Solidarna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zaległości podatkowe
 

Obecnie w szeregu sytuacji nabywca jest odpowiedzialny solidarnie z dostawcą za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia na rachunek Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług. Jeżeli nasz kontrahent nie zapłaci podatku Urząd Skarbowy może żądać jego zapłaty w odpowiedniej części również od nas, jako nabywcy towaru. Co więcej, z samej istoty odpowiedzialności solidarnej (uregulowanej w art. 366 kodeksu cywilnego) wynika, że  w takiej sytuacji wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, lub od każdego z osobna – co oznacza, że żądanie zapłaty nieodprowadzonego podatku może być skierowane bezpośrednio do nabywcy,  niezależnie od tego czy wcześniej dochodzono roszczeń od dostawcy.

Zabezpiecz się stosując podzieloną płatność

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, remedium na ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością jest właśnie płatność podzielona – dokonując zapłaty faktury z wykorzystaniem tego mechanizmu nabywca zostanie zwolniony z tej odpowiedzialności.

Właściwy komunikat przelewu

Warunkiem jest zapłata z wykorzystaniem dedykowanego komunikatu przelewu (udostępnionego przez każdy bank, tak jak komunikat do przelewów na ZUS), i co nie mniej istotne poprawne wprowadzenie danych w przelewie. Od odpowiedzialności nie zwolni nas bowiem tytuł przelewu wpłata za fakturę – zamiast tego w odpowiednich polach należy wprowadzić kwotę faktury, kwotę podatku, nip kontrahenta i numer faktury – co istotne, bez błędów i pomijania znaków specjalnych, takich jak ukośniki czy kropki.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć, zanim zrobisz przelew? Zajrzyj do naszego artykułu Zanim zrobisz przelew.

Masz pytania dotyczące Split Payment

W związku z modyfikacją przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w dniu 1 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady realizacji płatności za fakturę w mechanizmie tzw. podzielonej płatności.

Masz pytania dotyczące Split Payment

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.