Zmiany w 2019 roku - ważne kwoty i daty. Przedsiębiorco, sprawdź, czy pamiętasz!

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w 2019 roku? Jakie zmiany czekają Ciebie i Twoją firmę, jeśli chodzi o podatki i zapisy prawne? Czy pamiętasz o wszystkich nowych możliwościach? Sprawdź naszą listę i upewnij się, że trzymasz rękę na pulsie.

Zmiany w 2019 roku - ważne kwoty i daty. Przedsiębiorco, sprawdź, czy pamiętasz!

Małe podatki…

 • 5,135 mln zł – tyle w tym roku wyniesie limit przychodów małego podatnika
 • 214 tys. zł – tyle wynosi maksymalna kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
 • 1 069 875 – tyle wynosi maksymalna kwota przychodów w 2019 roku, jeśli w 2020 chcesz skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • 8,559 mln zł – tyle wynosi limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, od którego obowiązują pełne księgi

Faktury i terminy płatności

 • 90 dni – od 1 stycznia 2019 r. po tym terminie od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze wierzytelność uznaje się za nieściągalną

Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą musieli wcześniejszej niż obecnie dokonać korekty odliczonego VAT.

Kary i mandaty ze skarbowego kodeksu karnego

 • 22 500 zł - maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym
 • 4 500 zł - maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym
 • 750 zł - 21.600.000 zł – minimalna i maksymalna wysokość kary grzywny za przestępstwo określone w art. 56 § 1 Kks (Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych (…))
 • 225 zł – 45 000 zł –kara grzywny za przestępstwo określone w art. 56 § 3 i § 4 Kks

Aby wymierzyć sprawcy czynu zabronionego grzywnę za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, koniecznym jest udowodnienie temu sprawcy winy. Zasadą jest, że przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe można popełnić wyłącznie umyślnie - nieumyślnie jedynie wtedy, gdy Kodeks karny skarbowy tak stanowi.

Co wolno przedsiębiorcy… od 2019 roku

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczeń, składek, podatków czy sposobu prowadzenia dokumentacji, część z nich przyjęta została z uznaniem, a część zakwalifikowała się jako zmiany „na gorsze”.

Wśród zmian dobrze ocenianych przez przedsiębiorców znalazły się:

 • możliwość wyliczania składek ZUS w zależności od przychodu (przy limicie przychodu 63 000 zł netto w skali roku) - doskonałe rozwiązanie dla zarabiających mniej
 • możliwość rozliczenia wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci w kosztach działalności 
 • możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej, w tym akt pracowniczych. Skrócił się również czas przechowywania papierowych dokumentów pracowniczych z 50 do 10 lat
 • możliwość jednorazowego rozliczenia straty, której wartość nie przekracza 5 mln złotych (jeśli strata wygenerowana została w 2019 r.
 • zmiany w rozliczaniu kryptowalut. Od 2019 roku wszystkie przychody osiągnięte z tytułu handlu wirtualnymi walutami należy zaliczać do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu

Wśród zmian źle ocenianych przez przedsiębiorców znalazły się:

 • zmiana sposobu rozliczania samochodów w działalności gospodarczej. Od 2019 r. większość podatników może rozliczyć 75% kosztów związanych z pojazdem, a jeśli użytkują własne pojazdy prywatne do celów działalności, jedynie 20% kosztów. Zmianie uległ także limit amortyzacji przy samochodów osobowych z 20 000 EUR do 150 000 zł.
 • zmiana dotycząca rozliczania leasingu pojazdów w PIT (36%) oraz kilometrówki (33%)
 • konieczność przerejestrowania w ZUS, aby skorzystać z możliwości opłacania składek od przychodu, w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia

 

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.