Deklaracja podatkowa PIT: do kiedy można ją złożyć w 2020 r.?

Przedsiębiorcy i pracownicy będą mieli dodatkowy miesiąc na wypełnienie i przesłanie urzędom skarbowym deklaracji podatkowych. Ostatecznym terminem wywiązania się z tego obowiązku będzie nie 30 kwietnia, lecz 1 czerwca.

Deklaracja podatkowa PIT: do kiedy można ją złożyć w 2020 r.?

Zmiana daty to odpowiedź na oczekiwania podatników i płatników, którzy w obliczu epidemii koronawirusa zostaną odciążeni z kwietniowego obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym. Termin złożenia deklaracji podatkowych minie w tym roku nie 30 kwietnia, lecz 31 maja. Data ta przypada jednak na dzień wolny od pracy, zatem ostatecznym terminem rozliczenia będzie poniedziałek 1 czerwca 2020 roku. Taka zmiana wynika z ustawy wprowadzającej pakiet zmian dla firm w ramach tzw. tarczy antykryzysowej[1]. Zgodnie z art. 15 zzj tej ustawy formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 można złożyć do 1 czerwca.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy opodatkowali swoje zarobki zgodnie ze skalą podatkową, złożą do końca maja PIT-36. Osoby prowadzące działalność obłożoną podatkiem liniowym w tym samym terminie rozliczą PIT-36L. Z kolei formularz PIT-37 dotyczy podatników, którzy otrzymują wynagrodzenie za pośrednictwem płatników, czyli m.in. pobierających wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło. Każdy, kto rozlicza przychody od zysków kapitałowych, zobowiązany jest do złożenia druku PIT-38. Z kolei PIT-39 przeznaczony jest dla podatników rozliczających przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. W tym formularzu należy także wskazać przychód z tytułu zamiany nieruchomości.

Rozlicz się online

Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości szybkiego przesłania PIT-u za pośrednictwem usługi Twój e-PIT[2]. Na stronie internetowej www.podatki.gov.pl dostępne są wstępnie wypełnione, gotowe do wysłania deklaracje podatkowe. Podatnik, po zalogowaniu się, może wprowadzić zmiany w formularzu, zaakceptować go i przesłać lub odrzucić i rozliczyć się na własną rękę. W 2020 roku usługa ta dotyczy jedynie osób rozliczających PIT-37 i PIT-38.

Pozostali podatnicy, w tym przedsiębiorcy wypełniający PIT-36 i PIT-36L, mogą z kolei skorzystać z portalu e-Deklaracje. Za pośrednictwem rządowej strony można pobrać interaktywne druki, wypełnić je i podpisać podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi i przesłać online. Bez względu na to, czy podatnik lub płatnik korzysta z usługi Twój e-PIT, czy przesyła e-deklarację, powinien pamiętać o pobraniu i zapisaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Inną możliwością dla przedsiębiorców jest wydrukowanie formularzy dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów i przesłanie ich Pocztą Polską do właściwego urzędu skarbowego. W ostateczności można udać się do urzędu i tam zostawić wypełnioną deklarację w specjalnie przygotowanej skrzynce lub przy okienku. Zaleca się jednak, by w czasie epidemii koronawirusa załatwiać sprawy urzędowe przez internet.

Korekta zeznania podatkowego

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zmieniły się też zasady składania korekty. W usłudze Twój e-PIT wystarczy wybrać opcję „złóż korektę”, zaś w systemie e-Deklaracje i w przypadku wysyłki papierowego dokumentu należy w nowym formularzu podatkowym postawić znak „x” przy opcji „korekta” w rubryce „cel złożenia zeznania”. Podatnik może skorzystać z tej możliwości, gdy zauważy, że źle obliczył kwotę podatku, nie wykorzystał przysługujących mu ulg i odliczeń lub gdy urząd skarbowy wezwie go do korekty zeznania. W tym roku wyjątkowo korekta złożona przed końcem maja umożliwiała będzie także zmianę lub wskazanie organizacji pożytku publicznego, na rzecz której można przekazać 1% podatku.[1] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2020 poz. 568)
[2] Ministerstwo Finansów, Więcej czasu na złożenie PIT, https://www.gov.pl/web/finanse/wiecej-czasu-na-zlozenie-pit

Zajrzyj na bloga FaktorOne i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.