Składki na ZUS w 2020 r. – ile zapłacą przedsiębiorcy?

Wzrost średniej płacy Polaków niesie za sobą konieczność podniesienia składek ZUS dla przedsiębiorców. Skorzystanie z ulg w składkach pomoże podreperować finanse firm.

Składki na ZUS w 2020 r. – ile zapłacą przedsiębiorcy?

Ulga na start i mały ZUS, czyli tzw. 500 plus dla firm pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku na składkach, na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem jest jednak spełnienie ściśle określonych kryteriów, głównie dochodowych. Jedno jest pewne: jeśli firma wygenerowała więcej niż 120 tysięcy złotych przychodu i działa dłużej niż pół roku, składki na ZUS w 2020 roku będą wyższe.

Składki na ZUS w 2020 roku w górę nawet o 10 procent

Co do zasady, przedsiębiorcy muszą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60 procent prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Wysokość składek na ZUS ma zatem ścisły związek z dynamiką wzrostu płac w gospodarce.

W 2019 roku średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4 765 złotych. Miesięczna podstawa wymiaru składek na ZUS wynosi więc 2 859 złotych.[1] Od tej kwoty odlicza się 19,52 procent tytułem składki emerytalnej, 8 procent składki rentowej, 1,67 procent składki wypadkowej wraz z 2,45 procent składki chorobowej i tyle samo na Fundusz Pracy.  Składkę zdrowotną zaś odlicza się od kwoty 3 803,56 złotych, co stanowi 75 procent średniej pensji w ostaniem kwartale minionego roku. Od tej kwoty odlicza się 9 procent składki zdrowotnej.

W przeliczeniu procentów na złotówki suma składek do zapłaty wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi w 2019 roku 1 316,97 złotych.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opisane w przyszłorocznej ustawie budżetowej jednoznacznie informują o wzroście przeciętnej płacy w 2020 roku. Zgodnie z przedstawionymi w dokumencie prognozami wyniesie ona 5227 złotych. Co to oznacza? Zgodnie z taką prognozą, podstawą do wyliczenia składek na ZUS będzie kwota 3136,2 złotych.

Jesteśmy zatem w stanie oszacować wysokość składek za ZUS z pominięciem składki zdrowotnej.

Suma składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wydatkowych i składki na Fundusz Pracy wynosi dziś 974,65 złotych. Jeśli obliczymy każdą ze składek w oparciu o podstawę równą 3136,2 zł możliwe do oszacowania dziś opłaty na ZUS będą wyglądały następująco:

·         składka emerytalna: 612,19 zł

·         składka rentowa: 250,90 zł

·         składka wypadkowa: 52,37 zł

·         składka chorobowa i Fundusz Pracy 153,68 zł

Efekt? Suma składek wyniesie 1069,14 złotych wobec 975,65 złotych w 2019 roku, a więc wzrosną o prawie 100 złotych. Kwota ta nie uwzględnia składki zdrowotnej, której wysokość będziemy mogli oszacować w 2020 roku.

500 plus w składkach na ZUS nie dla wszystkich

W świetle obowiązującego prawa, część przedsiębiorców może płacić składki na ZUS w wysokości uzależnionej od swoich zarobków. Nie jest to zatem ryczałtowa, z góry ustalona kwota, która np. przy dochodach równych 3 tysiące złotych stanowi niemal połowę wynagrodzenia (!). By uniknąć takiej sytuacji, od 1 lutego 2020 roku można będzie skorzystać z rozszerzonego, małego ZUS-u dla firm, w ramach którego wysokość składek na ZUS uzależniona jest od zarobków. Do tej pory skorzystać z niej mogli jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie zarobili w ciągu roku więcej niż 63 tysiące złotych, czy 5250 złotych miesięcznie. Możliwe, że od lutego 2020 roku więcej firm skorzysta na tym rozwiązaniu ze względu na prawie dwukrotne zwiększenie progu dochodowego. 

W Sejmie przegłosowano projekt dot. tzw. 500 plus dla firm, czyli rozszerzenia „małego ZUS-u”. Zgodnie z nim, już do stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają 120 tysięcy złotych, zapłacą miesięcznie nawet 500 złotych mniej. Miesięczne zarobki takich firm nie powinny przekraczać 6 tysięcy złotych. Ustawodawca wylicza, że na małym ZUS-ie skorzysta 320 tysiące podmiotów.

Jak czytamy w projekcie, w przypadku tych firm wysokość podstawy wymiaru składek będzie uzależniona od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowanych o liczbę dni prowadzenia działalności.

Z tego rozwiązania nie skorzystają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, a także ci, którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Z 500 plus dla firm można będzie korzystać tylko przez 3 lata – wynika z projektu.

Ulga na start

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność może liczyć na całkowite, półroczne zwolnienie ze obowiązku płacenia składek społecznych na ZUS po spełnieniu określonych warunków. Należy wówczas opłacać jedynie składkę zdrowotną. Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że ulga polegająca na niepłaceniu składek ma swoje konsekwencje. W okresie zwolnienia ze składek przedsiębiorcy nie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy a także świadczenie rehabilitacyjne.  Czas zwolnienia ze składek nie zostanie również uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury, co wiąże się z niższym świadczeniem na starość.[1]Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Zajrzyj na bloga FaktorOne i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.