Jak rozliczyć PIT prowadząc działalność gospodarczą?

Podatnicy składający deklarację PIT-36 i PIT-36L mają czas do końca kwietnia na rozliczenie się z dochodów osiągniętych w 2019 roku. Mogą skorzystać z formularzy elektronicznych lub w wersji papierowej.

Jak rozliczyć PIT prowadząc działalność gospodarczą?

Zbliża się termin rozliczenia z urzędem skarbowym. Pracownicy, emeryci i przedsiębiorcy zobowiązani są przekazać tam deklaracje podatkowe do 30 kwietnia. Jak można to zrobić?

Przedsiębiorcy poczekają na ułatwienia

W ubiegłorocznym rozliczeniu podatku za 2018 rok na popularności zyskała usługa Twój e-PIT.

Rok temu za pośrednictwem tej usługi do skarbówki wpłynęło 26 milionów deklaracji[1].

Przesyłanie deklaracji podatkowych za pośrednictwem tej platformy jest sporym ułatwieniem dla podatników. Na czym to polega? Krajowa Administracja Skarbowa uzupełnia formularz danymi otrzymanymi od płatnika i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do zadań podatnika należy weryfikacja tych informacji i możliwych ulg podatkowych oraz zatwierdzenie lub odrzucenie zeznania podatkowego.

Nowelizacja ustawy o PIT z 2018 roku, która wprowadzała usługę Twój e-PIT, zakładała, że przeznaczona będzie ona także dla przedsiębiorców[2]. Osoby prowadzące działalność gospodarczą miały otrzymać taką możliwość już w tegorocznym rozliczeniu, zmieniła to jednak ustawa przyjęta na początku roku. Zgodnie z nową wersją przepisów, w tym roku z ułatwień skorzystają osoby składające PIT-37 i PIT-38 (tak jak w ubiegłym roku), a także – to nowość – PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej. Podmiotom prowadzącym własny biznes pozostaje zatem rozliczenie przez internet, wypełnienie papierowego druku i przesłanie go pocztą lub udanie się w tym celu do urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć PIT?

Podatnicy rozliczający się zgodnie z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy kartą podatkową mają już za sobą przesłanie deklaracji. Ci drudzy rozliczyli się do końca stycznia, zaś ryczałtowcy przekazali PIT do 2 marca. Jednak osoby składające PIT-36 (przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej), a także przedsiębiorcy rozliczający podatek liniowy na druku PIT-36L mają czas do końca kwietnia na wypełnienie obowiązku podatkowego. Termin ten obowiązuje także przy rozliczaniu przedsiębiorstw w spadku. W tym przypadku opodatkowanie zgodne ze skalą podatkową wymaga złożenia PIT-36S, zaś przedsiębiorcy rozliczający podatek liniowy korzystają z formularza PIT-36LS.

Wszyscy przedsiębiorcy nieobjęci kartą podatkową mogą złożyć PIT w formie elektronicznej. Twój e-PIT to bowiem nie jedyna opcja umożliwiająca przesłane druków bez wychodzenia z domu. E-deklaracje, czyli druki w formacie PDF, udostępniane są przez Ministerstwo Finansów. Alternatywnym rozwiązaniem jest wydrukowanie formularza i przesłanie go za pośrednictwem Poczty Polskiej do właściwego urzędu skarbowego. W razie wątpliwości można także pobrać druk z placówki i rozliczyć PIT na miejscu.

Za spóźnienia grożą kary

Warto pamiętać o dacie 30 kwietnia – za zaniedbanie obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym i za niedotrzymanie terminu grożą kary. Art. 56 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje je zarówno dla tych podatników, którzy zatajają przed fiskusem informacje o dochodach, jak i dla tych, którzy nie składają wymaganych zeznań podatkowych. Nałożona może zostać grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych, a także kara pozbawienia wolności. Wartość stawki dziennej zależy m.in. od kwoty uszczuplenia budżetu państwa, od sytuacji materialnej podatnika i od okoliczności zaniedbania obowiązku podatkowego. Stawka dzienna została jednak określona jako mieszcząca się w przedziale między jedną trzydziestą części pensji minimalnej a czterystukrotnością tej kwoty. Pensja minimalna w 2020 roku wynosi 2,6 tys. zł, zatem najniższa kara to nieco ponad 86 zł, a najwyższa – ponad 24 mln zł.

Podatnik, który chce uniknąć kary, może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Jego złożenie polega na zawiadomieniu urzędu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Takie rozwiązanie jest skuteczne pod warunkiem, że przedsiębiorca prześle zaległy formularz lub jego korektę i zapłaci ewentualny podatek wynikający z deklaracji.

[1] Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT, https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-mozliwosci-w-usludze-twoj-e-pit-od-tego-roku
[2] Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) oraz Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2020 poz. 179)

Zajrzyj na bloga FaktorOne i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.