Niewypłacalność w polskiej gospodarce? Sprawdź swoją branżę, liczby i prognozy i zobacz, jak uchronić się przed upadłością!

PKB w Polsce rośnie, ale poziom niewypłacalności polskich firm również. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Właściciele firm gonią za obrotem i walczą o rynek, zapominając o rentowności swojego biznesu. Jaki jest poziom niewypłacalności Twojej branży, jakie problemy są dla niej najgroźniejsze i na co powinieneś zwrócić uwagę, jeśli chcesz pozostać w biznesie? Sprawdź i nie daj się zaskoczyć.

Niewypłacalność w polskiej gospodarce? Sprawdź swoją branżę, liczby i prognozy i zobacz, jak uchronić się przed upadłością!

Niewypłacalność polskich przedsiębiorstw w pierwszym i drugim kwartale 2019 roku

Z informacji udostępnionych przez Euler Hermes wynika, że w I kwartale 2019 r. upadłość ogłosiło 285 firm, czyli aż 10% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku, podczas gdy w pierwszym półroczu 2019 r. liczba wniosków o upadłość i restrukturyzację wyniosła w sumie 467. Ilość niewypłacalnych przedsiębiorstw zwiększała się systematycznie przez cztery kwartały z rzędu, aż w czerwcu 2019 roku upadłość ogłosiło jedynie 38 firm, co w porównaniu z czerwcem 2018 r. oznacza, że liczba upadłości r/r zmniejszyła się w tym miesiącu o 36,7%.

O ile w I kwartale 2019 r. najwięcej niewypłacalności odnotowały branża budownicza, produkcyjna oraz handlowo–usługowa, to ich ilość w poszczególnych sektorach gospodarki zależy oczywiście od okresu. W styczniu 2019 roku prym wiodły branża produkcyjna i budowlana, w kolejnym miesiącu handel i usługi, podczas gdy w marcu ponownie handel i sektor produkcyjny. Branża transportowa odnotowała wzrost liczby niewypłacalności o 67%, a handel o 46%. Podobnie sytuacja kształtowała się w usługach i budownictwie.

Co wpływa na spadek rentowności polskich firm?

Zgodnie z analizą Euler Hermes do spadku rentowności wielu polskich firm – niezależnie od branży - przyczynia się między innymi wzrost kosztów pracy (średnio o 2,4% rocznie w ostatnich 3 latach), który nie idzie w parze ze wzrostem wydajności. Rosnąca konkurencja, walka o rynek, obniżanie cen, słabnąca koniunktura, oraz niekorzystne przepisy prawne również negatywnie odbijają się na kondycji polskich przedsiębiorstw i sprawiają, że wskaźnik DSO (udzielony kredyt kupiecki plus opóźnienie w jego spłacie) ciągle się wydłuża.

Liczby i branże

W drugim kwartale 2019 roku nadal można zaobserwować trend wzrostowy w upadłościach przedsiębiorstw budowlanych. Obie gałęzie tego sektora - budownictwo mieszkaniowe jak i infrastrukturalne, borykają się ze wzrostem kosztów wynikających ze wzrostu cen materiałów oraz dynamicznym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników, przy jednoczesnym ograniczeniu fachowej siły roboczej. 

Branżą, w której odnotowano najwięcej upadłości i restrukturyzacji był transport. Zgodnie z raportem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Euler Hermes „Rozliczenia na rynku. Analiza branż po pierwszym półroczu 2019.” w branży transportowej, pomimo sprzyjającej koniunktury i rosnącego popytu na przewozy (szczególnie w 2018 roku) wskaźnik DSO wydłużył się o jeden – dwa tygodnie w sezonie w stosunku do 2017 roku i wynosił na koniec czerwca około 67 dni. Wzrosła również (i to niemal dwukrotnie) wartość przeterminowanych należności. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze muszą dodatkowo przygotować się na wzrost konkurencji i większą fragmentację rynku (liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych w Polsce stale rośnie) oraz wzrost kosztów. Spowodowany on będzie licznymi zmianami, takimi jak rosnąca presja płacowa związana ze zmniejszeniem się ilości pracowników, konsekwencjami Brexitu, ustawą o systemie monitorowania przewozu towarów, nakładami związanymi z koniecznością ograniczenia emisji dwutlenku węgla itp.

Nadchodzące wyzwania i problemy

Jeśli chodzi o branżę ogólnospożywczą, przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się głównie z problemem trudnych długów (czyli należności przeterminowanych o 120 dni i więcej), których poziom znalazł się obecnie na największym do tej pory i mocno zaskakującym jak dla towarów szybkozbywalnych poziomie. Wskaźnik DSO dla tej branży wydłużył się średnio o 4-5 dni i wynosi obecnie około 55 dni.

Z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się dostawcy towarów spożywczych? Z jednej strony muszą oni stale dźwigać presję niezmienności cen, a z drugiej godzić się na długie terminy płatności, by zwiększać swój udział w rynku i utrzymać sprzedaż na stałym lub wyższym poziomie. Tu skutecznym rozwiązaniem okazuje się faktoring, który pomaga szybko odzyskiwać zamrożoną gotówkę. 

Zgodnie z raportem Eurel Hermes do pogorszenia się sytuacji przedsiębiorców z branży spożywczej przyczynią się także Brexit, praktyki protekcjonistyczne, umocnienie złotego, tańszy import, mniejsze wpływy z eksportu, ASF – zagrożenie dla polskiej wieprzowiny oraz zakaz handlu w niedziele.

Wśród przyszłych wyzwań i źródeł nadchodzących kłopotów, prym wiedzie z pewnością podatek od handlu. Podatek od sprzedaży detalicznej spowoduje zarówno wzrost cen, jak i zaostrzenie konkurencji na rynku i odnosi się praktycznie do wszystkich branż z sektora produkcyjno-handlowego. W oczywisty sposób wiąże się to z szeregiem negatywnych konsekwencji zarówno dla gospodarki jako takiej, jak i polskich konsumentów, gdyż wzrost cen żywności wydaje się w tej perspektywie nieunikniony. W związku z pracami nad ustawą podatek od handlu, zawieszony został do końca 2019 roku.

Co czeka polskich przedsiębiorców w drugim półroczu 2019 roku?

Zgodnie z analizami Euler Hermes największy wzrost niewypłacalności czeka branżę budowlaną (nie tylko w sektorze infrastrukturalnym, ale także wznoszenia budynków). Zagrożona jest także branża transportowa (+100% przypadków w skali miesiąca r/r) i sektor handlowy (+17%).

Przedsiębiorcy działający w tych branżach powinni szczególnie starannie przeanalizować model działania swoich firm, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej i rentowności swoich biznesów. Aby w porę zapobiec ewentualnym problemom warto uzbroić się w narzędzia finansowe, które usprawnią cashflow i zabezpieczą firmę przed upadłością.

Faktoring – sposobem na poprawę płynności przedsiębiorstwa

Jednym z takich rozwiązań może niewątpliwie okazać się faktoring, pozwalający na szybkie uwolnienie środków zamrożonych w fakturach. Wydłużone terminy oczekiwania na płatność wcale nie muszą być przyczyną zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa, tym bardziej, że faktorzy bardzo często oferują bezpłatne, dodatkowe okresy finansowania, dzięki czemu nawet w momencie, gdy klient spóźnia się z płatnością, przedsiębiorca może swobodnie dysponować zarobionymi już przez Twoją firmę pieniędzmi. W zależności od branży, FaktorOne oferuje dedykowane rozwiązania, dopasowane do specyfiki i potrzeb danego sektora.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.