Zwolnienie z ZUS - kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali straty spowodowane epidemią koronawirusa, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego rozwiązania i co należy zrobić, by zaoszczędzić na składkach.

Zwolnienie z ZUS - kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Epidemia koronawirusa uszczupliła portfele przedsiębiorców – firmy wstrzymały działalność, straciły klientów i źródło dochodów. Nie zniknęły jednak zobowiązania finansowe związane z opłatą czynszu, wynagrodzeń czy podatków. Skutki pandemii w największym stopniu odczuły najmniejsze firmy, które nie mają rezerw finansowych, by utrzymać się na rynku przez kolejne miesiące.

To właśnie do mikroprzedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej skierowana jest pomoc w postaci 3-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych[1].

Dla kogo zwolnienie z ZUS?

Na zwolnienie z wnoszenia opłaty do ZUS w ramach obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku tarczy antykryzysowej mogą liczyć najmniejsze firmy. Chodzi o podmioty, które nie zatrudniały więcej niż 9 pracowników, a ich roczne obroty nie przekroczyły 2 mln euro. Innym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego. Oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali firmę w lutym, marcu lub w kwietniu, nie skorzystają ze zwolnienia z ZUS.

Nie trzeba jednak zatrudniać pracowników – pod pewnymi warunkami po takie rozwiązanie mogą też sięgnąć samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie. Tutaj bowiem w grę wchodzi także próg dochodowy. Samozatrudniony skorzysta ze zwolnienia, jeśli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681 zł, czyli 300% średniej pensji krajowej.

Umorzenie składek nie przysługuje nierzetelnym płatnikom, którzy w grudniu 2019 roku zalegali z opłatą należności do ZUS.

Zwolnienie z ZUS – zasady

Umorzenie składek dotyczy 3 miesięcy: marca, kwietnia i maja 2020 roku. W przypadku płatników zatrudniających do 9 pracowników zwolnienie obejmuje należności płacone zarówno w imieniu pracodawcy, jak i zatrudnionych.

Co z ubezpieczeniem w tym okresie? Przedsiębiorca zgłaszający się do zwolnienia z ZUS jako samozatrudniony lub jako pracodawca wraz z pracownikami nie musi się o to martwić – składki pokrywa w tym czasie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak złożyć wniosek?

Mikroprzedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek jedynie na swój wniosek. Można go przesłać do ZUS do 30 czerwca 2020 roku, co ważne w obecnej sytuacji – bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub przekazać wniosek za pośrednictwem strony www.gov.pl. Można też wydrukować formularz dostępny na stronie ZUS i przesłać go do placówki pocztą lub udać się tam osobiście. Ze względu na epidemię koronawirusa ubezpieczeni nie mogą jednak liczyć na indywidualną obsługę w urzędzie – wnioski należy zostawiać w specjalnych, ustawionych przy wejściu skrzynkach.

Urzędnicy, którzy będą rozpatrywali wniosek, skontaktują się z przedsiębiorcą mailowo lub telefonicznie. Decyzja w sprawie zwolnienia ze składek będzie dostępna na PUE ZUS, a także przesłana na piśmie za pośrednictwem poczty. Jeśli przedsiębiorca nie zaakceptuje odmownej decyzji urzędu, może się odwołać w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wakacje od ZUS – korzyści

Mikrofirmy nieprzypadkowo jako pierwsze zyskały możliwość umorzenia opłat do ZUS. Trzymiesięczne zwolnienie nie niesie za sobą konieczności zwrotu składek w innym terminie. Składki za marzec, kwiecień i maj pokrywa państwowy fundusz, dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą martwić się o ubezpieczenie w tym okresie. Taka ulga nie stanowi długu, który musieliby odpracować w przyszłości. Odciążenie z obowiązku zapłaty składek w tym trudnym czasie pozwoli skupić się na ratowaniu firmy.

Co więcej, nawet jeśli przedsiębiorcy wstrzymują się z wnioskiem o zwolnienie z ZUS, nie muszą obawiać się egzekucji składek. ZUS nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec firm, którym przysługuje takie udogodnienie.

[1] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r., https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Zajrzyj na bloga FaktorOne i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.