Mały ZUS plus – dla kogo i ile wynosi?

Od 2020 roku więcej firm zyska prawo do obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Próg dochodowy uprawniający do skorzystania z tej preferencji wzrósł dwukrotnie.

Mały ZUS plus – dla kogo i ile wynosi?

Mały ZUS dla firm to rozwiązanie funkcjonujące już od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas przedsiębiorcy zyskali prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy, której wysokość zależna jest od przychodów.

Trzeba było wówczas spełnić określone warunki: prowadzić działalność np. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nie przekroczyć progu maksymalnego przychodu. Do 1 lutego 2020 roku obowiązującym progiem była kwota 67,5 tysiąca złotych rocznego przychodu. To kwota odpowiadająca trzydziestokrotności minimalnej pensji w grudniu poprzedniego roku (w 2019 roku było to 2250 złotych). Od 1 lutego z obniżonych składek może jednak skorzystać każdy, kto wykaże przychód niższy niż 120 tysięcy złotych.

Osoby, które złożyły wniosek o mały ZUS na warunkach obowiązujących do 31 stycznia 2020 roku, automatycznie przechodzą na tzw. mały ZUS plus. Jeśli przedsiębiorcy do tej pory nie korzystali z możliwości opłacania niższych składek, powinni zgłosić się do urzędu najpóźniej 2 marca 2020 roku.

Mały ZUS na nowych zasadach. Na czym polega?

Od 1 lutego poszerzy się grono podatników, którzy będą mogli płacić niższe składki za sprawą podwyższenia progu przychodowego. Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą progu 120 tysięcy złotych przychodu rocznie, będą mogli obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do wysokości średniomiesięcznego dochodu za rok ubiegły. Co istotne, ulga dla firm jest limitowana także czasowo. Można z niej skorzystać tylko przez 36 miesięcy, czyli 3 lata. Co więcej, preferencja w płaceniu składek dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Z małego ZUS, zwanego także programem 500 plus dla firm (nazwa wzięła się od szacowanych przez ustawodawcę średnich zysków dla firm), nie będą mogły skorzystać wszystkie firmy. Program nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Innym warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni, co ma wyeliminować nadużycia. Siłą rzeczy, z ulg nie skorzysta również podatnik osiągający przychód wyższy niż 120 tysięcy złotych rocznie. Na jakich zasadach musi wówczas opłacić składki?

Składki ZUS w 2020 roku

Co do zasady, przedsiębiorcy muszą odprowadzać składki na ZUS od podstawy nie niższej niż 60 procent prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Taki obowiązek ciąży na wszystkich podmiotach, które nie korzystają z preferencji, tj. małego ZUSu. Średnia pensja w gospodarce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku wyniosła 4 765 złotych. Miesięczna podstawa wymiaru składek na ZUS wynosi więc 2 859 złotych.

Od tak wyliczonej podstawy wymiaru składek, liczy się wyrażone procentowo składki. Te wynoszą odpowiednio: 19,52% składki emerytalnej, 8% składki rentowej, 1,67% składki wypadkowej, 2,45% składki chorobowej, 2,45% składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy i 9% składki zdrowotnej[1]. 

Co się zmieniło? Podwyżka płacy minimalnej determinuje wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Zgodnie z prognozą przedstawioną w ustawie budżetowej, średnia płaca w bieżącym roku wzrośnie do 5227 złotych, a wraz z nią wzrośnie podstawa składek na ZUS. Należności do zakładu naliczymy od kwoty 3136,2 zł. Suma wyliczonych od tej kwoty składek (bez składki zdrowotnej) to 1069,14 złotych.

Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2019 roku, co potrzebne jest do wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego[2] wynagrodzenie to wyniosło 5368,01 złotych. 75% tej kwoty daje w przybliżeniu 4026 złotych. 9% składki zdrowotnej wyliczone od tej wysokości podstawy daje zatem 362,34 złote. Zatem suma wszystkich składek obowiązujących w 2020 roku to 1431,48 złotych.

 

[1] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne#2
[2] https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2019-roku,58,25.html

Zajrzyj na bloga FaktorOne i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.